חודש: יוני 2015

מידע על חינוך

המרחק הוא תמיד יותר לבוא. מכיוון אנשים רבים נמצאים במיקום קבוע, כדי לספק אגב עדיין המשפחה, הוא בלתי אפשרי, לתלות את המשימה על הציפורן כדי לחזור שוב על בית הספר. מרחק קורס למידה הוא הזדמנות אידיאלית הרכבת ב, עדיין כל תחת אחד האט. לפגוש בהצלחה של הכשרה כזו, אך עצום משמעת עצמית היא חיונית. מכיוון…

Read the full article