חודש: אוקטובר 2013

חוק המשיכה ומשפט של רטט

חוק המשיכה היא למעשה משנה מעשה בתוך החוק של רטט. השני זה מסביר את ההבדל בין המוח לבין עניין; בין הפיזי-גופני. במסגרת חוק זה של רטט, אנו מוצאים כי הכל רוטט, שום דבר אינו במנוחה. הכל נמצא בתנועה מתמדת. על פי נפשי לחומר חזק יותר, הכל הוא במצב של רטט. מאז האלקטרון ליקום, הכל הוא…

Read the full article