הקוד האתי וניהול

חיים מוצלח הוא חלום של נער שבוצעו בגיל העמידה. Vigny ללא ערכים מוצק אנחנו מפלרטטים עם אסון, עם ערכים מוצק, יכול לעמת את השווקים הבינלאומיים. " קאן Rinnov תרחישים עסקיים המוזכרים עם רלוונטיות, היעדרם של עסקים רבים שאין להם הקוד האתי כדי למטב את התנהגות טובה, מקדם הארגון והוא נכשל, כפי המקרה שלנו בסביבה, יותר מדי נזק, possitive, התנגשויות, פעולה שלא מותירה הרבה לומר אתיקה לניהול קשרי גומלין, אחריות, ההתחייבויות, האינטרסים. הוא אמר, מאשר המילה אתי התעללו קצת, אמנם זה משהו ידוע ודן מאז ומתמיד, עקרונותיה הבסיסיים נותרו כמעט ללא שינוי במשך מאות שנים. הרבה נכתב על זה, לכן, זה לא אמור להפתיע אותנו זה שיח של אתיקה מקצועית, בהתייחס התנהגויות מיוחדת, לביצועים של כל מקצוע בתוך תבניות, נורמות המוסר, הערכים. באופן ספציפי, הבנה על-ידי אתיקה, השתקפות אודות מה טוב או רע, על מה שאנו עושים או להפסיק לעשות, כי זה חלק של הפילוסופיה העוסק המורל של הגברים, כי אנו עצמנו כאנשים פרטיים, אנחנו עם הדוגמה שלנו לדורות.

בהזדמנות זו, אנו ציינו הקוד האתי בארגון, אשר הוא הצורך להקים מערך של חוקים, כללים, הגדרת המוסר של אנשי מקצוע מאז בסביבה המשתנה, כפי שאתה פונה מחווני פיננסיים אינן מספיקות שלמאחה למדוד את ההצלחה הארגונית על-פי העקרונות הבאים: v ייעוד עבור האמת: זה חיוני כדי להפיץ מידע אמיתי, מדויק, ובמועד יקר. מחויבות v: לכוון את הקידום של צמיחה כלכלית, כיבוד החוקים, את הטיעון, כמו גם הפיתוח של מוסדות וערכים תרבותיים. v איכות השירות: מציעים אישי, רגיש לדרישות שלך, שירות אחראי ואמין מבחינת התוצאות שלהם. v צוות פיתוח: קידום הפיתוח של כל העובדים מיטוב הפוטנציאל שלה, מטרות מציע כל אחד ברמת דיוק, הערכה אובייקטיבי של ביצועים, הדרכה מתמשכת, זיהוי וכן שכרו אשר מתגמלת תרומתם לארגון. האחריות של v העובד: מטרות ומדיניות של החברה לייצר אחריות בזיהוי הזדמנויות, פתרון בעיות ושיפור פיתוח, יוקרה, הקרנה של הארגון. רוח הצוות v: לעורר סביבה של קרבה, כבוד הדדי, שלמות, התחשבות משוא פנים בטיפול, המספקים ההומור וקיבולת נרדפת. v העצמאות ושקיפות: אוטונומיה, עצמאות בכל אחת מהקבוצות כוח. v גדילתו: צמיחה ורווחיות אטרקטיבי על יצירתיות וחדשנות של העובדים שלי, ניצול יתרונות השוואתיים עם הסביבה.

כמו כן, יש סדרה של תקנים מוצפנים הקוד האתי, אשר נמצאים בפיקוח מכללה מקצועית בהתאמה. רבים של עקרונות אלה אפשר לסכם הבאות: לשמור נאמנות המוסד או המעסיק מי מספק את העבודה; לעבור העמיתים עם כבוד, התחשבות, הימנעות תחרות לא הוגנת; מעודכן עם הידע שלהם משמעת; סודיות מקצועית; לא לנצל העליונות של ההודעה כדי לטפל או סחיטה אחרים; וכו. מזכיר לנו, proteica.info., אילו הן היסודות וערכים, כללים או עקרונות כמו התנהגות של אתיקה עסקית ייתכן הציע הם תטופל על-ידי הארגון, לכן יש לקחת שעושה תחושה ואפקטיבית במונחים השתייכות. בעוד האתיקה בודדים לערער על המצפון או את הסיבה לכל אדם, האתיקה של ארגונים יש לערער לשווה ארגונית, אשר הן תהליכים לקבוע החלטות והתנהגויות של ארגונים. בודדים אתיקה ואתיקה ארגונית ניתנות להפרדה מכול וכול מכיוון לבסוף, אחרי הכל, מי לבצע משימות בארגונים הם אנשים בטון עם המוסר הפרטי שלהם והאמונות האישית שלו על מה יש לעשות בכל רגע ורגע. יתר על כן צוין, כי אתיקה נוטה לשפר את אופן הפעולה של החברה באמצעות ערוצים שונים: מפחית את התנגשויות של חברי היוצרים אותה. משפר את תמונת חיצוניים אם אותו. מקלה על הסחר הבינלאומי מוסיף ערך, האמון על הפעילות הכלכלית ייעודי היא מרכיב חיוני של המושג "איכות סה כ מושך הכי טוב ההון האנושי מוסיף ערך בקהילה בה היא פועלת מסקנה סופית ניהול חייב להזדהות עם הצורך של הארגון בו עבודות הקוד האתי אשר מבטיח אקלים ארגוני בריא"עם ערכים, מחויבות, מוסריות, גם כמוצג ב- proteica.info. בעיה אתית חשיבות רבה עבור כל אדם, והוא משתרע על בתחום העסקי. כל החלטה לקחת, יהיה מעורב משהו של אתיקה. נסה לבצע משא ומתן עם ספקים או קיבוצים של עובדים, גיוס או פיטורין של עובדים, הקצאת האחריות או השקת קידום, האתיקה תמיד קיים. כיום, כאשר ישנם ארגונים נוספים כי המאבק שקיפות, עם האינטרנט ככלי של לדמוקרטיזציה והתגייסות חברתית, לחברות יש אתיקה ארגונית כאחת יסודותיו. דרך המוסר ניתן לסיים עם מושחת פרקטיקות להשמיד את הערך, נזק הכלכלה והחברה, אם אנחנו שוקלים יותר תרבות ארגונית, נפוצות ערכים (ולא קודים או כללים) לשמש מדריך אנשים ויוצרים ארגונים יכול לתת יותר רכיבים אתית לחברה.