חודש: מרץ 2016

אימון לתושבי?חוץ

בריחת כביכול או מקצוע מהגרים ממדינה אחת לאחרת כבר לא החידוש ברגע האחרון. לפני כמה זמן זה מודל עיסקי זה מיושם בחברות רב לאומיות שונות. חברות אלה הנמצאים בגיוס הטבות בלעדיות להיכשל אחרת. עם כניסתו של הגלובליזציה, הופך להיות נפוץ יותר לראות את מקצוע במדינות לא מפותחות, אשר בסופו של דבר ראשון במדינה, ולקבל הצעה…

Read the full article