חודש: פברואר 2016

אמון משחקים

בניית אמון בתוך הקבוצה הוא חשוב, הן כדי לטפח עמדות של סולידריות גודל מאוד של הקבוצה, כדי להכין עבודה משותפת, למשל, פעולה שעלולה להוביל סיכונים או עבודה שיש בה מאמץ יצירתי . משחקי אמון צריך תנאים מסוימים מינימום לרכישת מלוא המשמעות שלה עניין. המשחק, במקום מגרה אותו, אתה יכול להדגיש את חוסר האמון בקבוצה ולכן…

Read the full article