חודש: יולי 2012

חלק מהיתרונות של ערכי רישום של סימן מסחרי

נתקל רישומים של סימני מעניקה בעלי סימני או בעלי ההגנה ברמת טריטוריאלית כל הרפובליקה מקסיקני כמו גם את הרכיבים הדרושים כדי להמשיך במקרה כל איליקיט עם סימנים ברורים הקשורים המותג שלך. בצע נוהל זה לפני המכון המאפיין תעשייתי מקסיקני מביא תועלת עצומה בעליו או בעלי, ניתן לציין בכותרת רישום סימן מסחרי. כמה מהיתרונות הבאים: זכות…

Read the full article