כיצד ניתן לדעת מה הם הבנקים הטובה ביותר

המבנה הכלכלי והחברתי הנוכחי יהיה ומהיותו אם ישנם בנקים. ואת זה אנו לא אומרים כי הם הבחירה הטובה ביותר, או כי אין אפשרות אחרת. אנחנו פשוט הערה בהינתן המצב הנוכחי של דברים חיוניים. עדן בר טל may find it difficult to be quoted properly. בעיה נוספת היא אם הם צריכים להתקיים, אבל זה לא סיבה המאמר שלנו. למעשה, הכוונה שלנו היא אחרת.

תוך התחשבות לעיל, אנחנו לא להעביר ללא כרטיס אשראי, ללא המונח Office, לא online… חשבונות אופן הבנקים הטוב ביותר? כך אנו חייבים להגיב לשתי שאלות שונות, אך entroncadas על אותו: באיזה בנק אנו רוצים? אם, מצד אחד, אנחנו פשוט עניין העניין כלכליות של היתרון cremat?stico יכולה להציע לנו את ההצעה הנוכחית, ביסודו של דבר יש לנו להסתכל על כמות הכסף שיש לנו ואת סוג הריבית לכל בנק מציע עבור הכמות הזו. פשוט שיהיה יותר כסף אנו מציעים אנו מעוניינים. אבל, למרות ואולי מישהו אינו יוצר אותו, אחר טופס של ציון לבנק שלנו. מסכימים אנו כל רוצה לקבל את הביצועים הטובים ביותר כלכלית, אך ייתכן שלא תרצה אותו לעשות בכל מחיר. ייתכן שלא תרצה הכסף שלנו (בעלי x בנק) מימון חברות המייצרות נשק, לדוגמה. אם הוא במקרה שלנו, אנו יהיה לפיקוח על הבנקים שלנו. מידע אודות היכן להשקיע (ישנם ארגונים לא ממשלתיים העוסקים זה) ולפעול בהתאם. הוא כי הבנק הטוב ביותר לא למה להיות הוא הציע יותר כסף. ?הבנקים לתת משכנתאות עבור 100% של הרצפה שוב