תפקוד התקשורת

תפקוד ותקשורתיים של תלמידים Te?dulo לופס Mel?ndez כוכבים ולכן, כאשר יש לנו הפוליטיקאים בעבר, היא ב- @ העבר יש גם ומציאותיים. בדיוק כפי שיש לנו אנשים מתרגלים סטליניזם וקוראים המפלגה משמעתיים, אנו יכולים למצוא מידע vedettes הלקוי. קריאת עיתונים לפני המיקרופון הוא המספר המירבי שבו הן מגיעות, עם זאת, החברה שומרת אותם בעיני זה מדהים. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את רמי לוי. אם אחד מפסיק להסתכל עליהם נמצאים בזמן אחר, אחד בעבר, אחד נתפס quea אין שום קשר עם המציאות ונצואלה היום. אם אחד מנגן אותם קצת לא למצוא כלום, אסור על המסך שבו קל לתפוס את הריקנות. כמו גם מדיניות הולך על שרידי קישורים חסרים ההנחה של כוכב אינפורמטיבי דומה וילון תיאטרון ישנים בלויים בהם העבודה כיום אינן משקפות דבר מעבר intimacies פרסום של נותני החסות.

הוא חי, משהו כל לנו לחיות, כמובן, אבל בתחום ה מידע הוא אזור רגיש, אותה הוא מוצר הודיעה כמו הגיבורה, מהות הפעילות בה מתקיים. החל הסגנון של קול קטיפתי או קול היסטרי מידע טפול כמו תפקוד לקוי, לא כמו המשימה הראשונית. בתרגיל אינפורמטיבי נתפס בבירור והבלבול בפעולה, שינוי איכותי של הפונקציה שלהם, misplacement ניתוח מרחבי-זמני. הפרדה בין מה עדיין רבדי כך אחד שומע או רואה וחש את להיקרע, נפלטה ושעות פועל. קול חד-כיווני היו שם מחפש קהל, מקבל לתוך קהל אמורפי כי בהיעדר סמלים אחרים ההנחה היא מעין ייצוג של סיום החלום. זהו קול מן העבר, תוכן, צורה, אגודה עצלה זו מניחה כמו מה שאנחנו אולי נכנה שכירים פופ. זמן רב לא פסל של השיר. לפני זמן שעולה לא כוכב טלוויזיה.

תפקוד ותקשורתיים של תלמידים כבר לקחת מקום, עכשיו התמונה משאיל את עצמו לזה תשומת לב בתמונה זה שונה, זה הבדרן חדש שהופך הבוקר הצגה או תופסת את הזמן של זקני בשעות אחר הצהריים. אעיר מתון נלקח כנתיב להמשך. או גסות לכאורה של צירוף מילים החוזרות על עצמן, אבל forcefulness מדומה, היא שימוש שדרת אשר ממלאות את ראשיהם של החברה בבמנוסה. כל דבר הוא מראה. המידע-מוצר עם איזו תבנית מילוי. המדיום משיקה אותם ייחוסה תחליף. הם מפליגים על גלי עם רוגע, ה-d?tente. הצרכנים מאמינים לחפש תשובות, להפוך אותם ליידי Gag? או Creoles Beyoncea, הכישרונות הפופ החדש של סריג ללא תוכן, ללא רקע, לא הקמת התודעה. האורחים מועדפות (אנליסטים, הסקרים מראים: פוליטיקאים הפרטיזנים, אנשים אשר חוזרת על מה שהם רוצים לשמוע) לשלב עיצוב, נפגש עם נתח של מדיניות מיקרופון, נספח הוא להסתגל. הם תמיד אותו כי יש להם את ה-script של introyectado. יש ריבוי של קריטריונים במדינה שבה אנחנו שבויים של שני מיעוטים. הרוב המכריע של המדינה מסכים לא קיים מכיוון שהוא אינו תואם הצרכים של המפיק של הביטוי קוויות המיושנת. המדינה הרוב לא מסתדר עם תפקוד ותקשורתיים של תלמידים. ביטוי מרובים ישברו בתהליך חד-כיווני סטטי זה, ימנע בשידור חי של מה הבסיס של הכוח ירה שרשראות, נאומים היומיום שלהם. ודא כי המילה שנאה שנקרא שבירת קיטוב יוביל מצא אתגר חדשני עליו לעזוב את ה לברית נופצו. מסאי, סופר, משורר, מתרגם שירה, עורך דין, דיפלומט. מחברם של יותר מ- 30 ספרים