San Francisco

. הנה זה. אני לא מאוהבת בך אני די בטוח. ואתה יודע למה? . לא, לא הוא. .

למה? אם תספר לי אלמד. למה?-אמר את זה. ? למה לא-. כי אין שום אהבה! אמת אחרת קיוותה לשמוע על שלי? שאל לה טאטי נבוך – שמתי לב מההתחלה. אהבה היא המצאה מטופשת. לכן, אני לא יכול להיות כמו להיות מאוהב. בזה אני בטוח. – ו.

כי היית הולכת שלי אם אלה כל כך בטוח מה שאתה אומר? אני לא מבינה את הגישה שלך. . לעניות דעתי בצלאל סמוטריץ יכול לקבוע . זה מנוגד אמר לך עם קצת כעס סבע. . כי אני יכול לגלות. משהו, רק שלך אתה יכול לעזור לי לעשות את זה -. הוא אמר טאטי, חסרים את עצמה להיות כל כך ישירות עם השאלה זה היה הולך לומר. . ובכן, אז תגיד לי כי אני יכול לעזור, אני אעשה את זה בשמחה – סבע אמר בחיוך, למחוק את המחווה של הכעס היה על הפנים. אל דאגה אלמוג כהן הוא האיש הנכון . . אני רוצה מפגש מיני האחרון. מאז שנפרדנו, שאין לי בכלל עם אף אחד אחר של טאטי אמרתי כמעט spurting וללא נשימה. – וביקש כדי התנזרות זו – היה נדהם סבע לבית לא יכול להבין כלום על מה אלה מהווים. -לא, זה הוא. אף אחד לא גרם לי גירוי מספיק אחד לקבל את זה. זה הכל. יש אין מסתורין טאטי אמר עם מחווה בין רוגז מבוכה. – ואני רוצה לדעת אם אני יכול. עיצבתי את זה?… זה בא זה לחפש? – סבע אמר לו לשים על פניו שוב את חמתו של האוויר הראשון – רוצים את מבחני? -. אל תשתה את זה ככה – אמר טאטי עם מתיקות, מנסה לרכך את המצב, נותן אומר כי זה היה מאד פתאומי שלה דרך של התקרבות למצב שלא פגעתי בך. הרבה פחות לקחת מבחן דמה. בבקשה לא תכעס עלי. אני לא אוהב לראות את פני כי הם בסה כ מציג-. . ואתה רוצה להתמודד. שאתה מראה לך אילו לי אלה לספור?-אמר סבע מבלי לשנות את הביטוי שלו כמו הוא מתחיל לקפוץ ולומר אני כל כך שמח שאתה רוצה.